Protestantse Vrouwengroep Protestantse Vrouwengroep

Meer dan 45 jaar interessante en plezierige avonden!

Onze groep telt op dit moment 78 dames in de leeftijd van 58 t/m 88 jaar. Volgend jaar vieren we ons 50 jarig jubileum. We komen om de drie weken, op een dinsdagavond bij elkaar vanaf september t/m mei. Momenteel in een zaal van de Elimkerk aan de Serlippensstraat.

De avond wordt altijd geopend met het zingen van een lied en gebed. Voor het seizoen 2018-2019, is het bestuur weer volop aan het werk om een gevarieerd programma samen te stellen. Dat dat niet altijd gemakkelijk is, blijkt wel uit de vele keren dat er vergaderd moet worden.

Naast de vastgestelde avonden, zoals de Kerstviering, de Nieuwjaarsbijeenkomst en het bezoeken van de Vesperdienst in de Goede Herderkerk in de stille week voor Pasen, zullen er dit seizoen weer interessante avonden zijn.  

De data waarop we in seizoen 2018-2019 samenkomen zijn:
2018: 25 september; 16 oktober; 6 en 27 november; 18 december, kerstviering.
2019: 15 januari, viering 50 jarig jubileum; 12 februari; 5 en 26 maart; 16 april bijwonen Vesper;         7 mei, afsluiting seizoen. De precieze invulling van de activiteiten is nog niet helemaal rond.

 

Ieder seizoen een afwisselend programma!


Het groot aantal leden zegt ons dat ze met veel plezier onze avonden bezoeken.

Wij houden ook altijd een collecte door het rond laten gaan van een sokje. De opbrengst hiervan is voor een goed doel. Dit jaar is dat de Stichting Jarige Job. Dit is een zelfstandige stichting, welke kinderen van kansarme gezinnen een fijne verjaardag bezorgd. Een van de medewerkers is hierover op onze openingsavond in oktober jl komen vertellen.

Voor het seizoen 2018-2019 wordt weer een doel dichtbij huis gekozen. Wilt u misschien eens een avond bezoeken om de sfeer te proeven, is dat uiteraard mogelijk. Welkom!

Heeft u vragen? Dat kan bij de secretaresses: Anneke Beaufort-Verplanke, van Speykstraat 5, 4535 BN Terneuzen. Tel. 0115 619444, email: beaufort@zeelandnet.nl
 
terug