ALPHA cursus ALPHA cursus

 

Wat is een Alpha-cursus?

De Alpha-cursus is ongeveer veertig jaar geleden begonnen in de Anglicaanse Kerk in London.

Alle mensen zijn welkom. Iedereen die meer wil weten over het christelijk geloof wordt van harte uitgenodigd. Ook voor gemeenteleden heeft de cursus veel te bieden; bv. contacten. Hoewel het cursusmateriaal bedoeld is voor ‘beginners’ is het bepaald niet ‘simpel’.
Leren en lachen. Naast een heldere inhoud, wordt er ook aandacht besteed  aan een goede, open en gezellige sfeer.
Pizza of pasta of…. De avonden beginnen met een gezamenlijke maaltijd. Samen eten biedt een goede gelegenheid om elkaar te leren kennen en vriendschappen te sluiten.
Helpen van elkaar. Iedereen wordt uitgenodigd om mee te praten en zo elkaar te stimuleren, in het zoeken naar antwoorden op de grote vragen van het leven.
Alle vragen mogen worden gesteld. Geen enkele vraag is te simpel of te kritisch. Iedereen krijgt de ruimte om de vragen te stellen waar zij/hij mee rondloopt.
Weet u mensen uit uw omgeving die interesse hebben voor het christelijk geloof, maak hen dan attent op deze mogelijkheid. Ook gemeenteleden kunnen zich opgeven om mee te doen.

Deze cursus duurt 10 weken. 
Informatie bij:  Truus Rijke, tel. 0115-616940  mail:

terug