2015-09-17 Bericht van de Algemene Kerkenraad 2015-09-17 Bericht van de Algemene Kerkenraad
Van de Algemene Kerkenraad.
 
Hierbij laat de Algemene Kerkenraad (AK) weten dat de gemeenteavond van 29 september over levensverbintenissen niet doorgaat. De AK zal deze avond gebruiken om verder te spreken en bezig te zijn rondom het onderwerp van levensverbintenissen van hetzelfde geslacht.
De gemeenteavond van 20 oktober gaat wel door, 19.30 in de Opstandingskerk. Hier zal het onderwerp over levensverbintenissen aan de orde komen, en zullen we ook weer met elkaar verder spreken over de toekomst van PKN Terneuzen. De precieze agenda van de avond volgt nog. Allen van harte welkom.
Sien de Mol-Marcusse voorzitter AK en Tamara Platteeuw-Visser, scriba AK
 
terug