Zondag 13 april 2003: Belijdenis en doop Tineke de Bruin Zondag 13 april 2003: Belijdenis en doop Tineke de Bruin

Zondag 13 april 2003
Palmpasen
in de Opstandingskerk
te Terneuzen

De grote dag.

Eindelijk, vandaag is de grote dag ik doe belijdenis en daarna wordt ik gedoopt.
Ben wel een beetje nerveus, want ik wil voor Marijke van de Velde
een zelfgemaakt gedicht voorlezen. Maar ik voel me door God gesterkt, ik weet dat Hij bij me zal zijn deze dag.
 

 

 We zijn op tijd in de kerk. Ik ga meteen door naar de consistorie. De dominee en ik nemen nog enkele dingen door en dan spreek de dominee nog een gebed uit.
Dan lopen we langzaam de kerk in en ik neem plaats…….

Terwijl het Opstandingskoor aan het zingen is.

De kinderen komen terug van de kindernevendienst.
Ze hebben palmtakken gemaakt, die ze aan dominee Klap laten zien.
Dominee Klap legt aan de kinderen de betekenis van de palmtakken uit.
  

 

 Halverwege de dienst was het zover. De dominee begon zijn inleiding zodat de gemeenteleden zouden weten waarom ik belijdenis wilde doen en gedoopt wilde worden.

De dominee vertelde de gemeenteleden dat ik te midden van hun belijdenis wilde doen van mijn geloof, en daarna gedoopt zou worden.
Een lange zoektocht naar God ging aan dat moment vooraf.
Ook mensen, en één in het bijzonder, Marijke van de Velde, hebben haar daarbij geholpen.

Ik heb het allemaal neergeschreven in een gedicht dat ik nu voor zal lezen.


 

Vier lange jaren.
Eens zat ik in een heel diep dal
Ik voelde me toen verloren
Net als Job in de woestijn
Ook mij kon niemand horen.

Totdat een stem zei:
"Wees niet bevreesd"
Het zal niet lang meer duren.
Kijk maar naar de bergtop
Ik zal je iemand sturen.

Ik keek toen die richting uit
En daar zag ik haar komen.
Ze strekten beiden handen uit
En wenkte me,
terwijl m'n tranen stroomden.

Ik stond toen op, liep naar haar toe
Legde mijn handen in de hare
Ze zei 'het zal moeilijk zijn"
maar samen met onze "Grote vriend"
Kunnen we het klaren.

Zo klommen we 4 jaren lang
Het steile pad omhoog
En aangekomen op de bergtop
Zagen we samen de regenboog

Toen zei ze "God hier is ze
Ik heb mijn taak volbracht
Helpt U haar nu verder
En geef haar heel veel kracht.

Straks is ze een kind van U
Met al haar gebreken,
Sla Uw armen om haar heen
Als een warme deken".

Dan is er de "grote dag"
U komt dan bij me wonen,
Ik zie er naar uit
met heel mijn hart
Eindelijk ben ik "thuis gekomen".

Tineke de Bruin

Belijdenis.
Zullen we nu eerst opdat Tineke zich gedragen weet door het geloof van ons allen, door het geloof van de gemeente ons geloof belijden, door staande te zingen de Apostolische geloofsbelijdenis.

 

Dominee Klap vraag aan mij:

Tineke,

Je hebt de gemeente van Christus gevraagd om in haar midden,
Voor het aangezicht van God
Je geloof te mogen belijden.
 

Daarom vraag ik je:

Geloof je in God de Vader,
onze Schepper en verlosser?
Wilt je Jezus Christus volgen,
Zijn Zoon, onze gekruisigde en opgestane Heer
Vertrouwt je jezelf toe aan de Heilige geest,
die ons leven vernieuwt?
En verlang je,
met ons allen,
met de gemeente,
verenigd rond om Schrift en Tafel
de heer trouw te dienen
in de opbouw van zijn kerk
en in de toekomst van zijn Rijk.

 

Wat is daarop je antwoord: Tineke
(JA)
 

Zegening

Tineke, ik bevestig je met een woord uit Psalm 23:

“De heer is mijn herder,
Het ontbreekt mij aan niets
 

 

 

Marijke van de Velden zingt nu begeleid door Cees Oele

“Genade zo oneindig groot”

Genade zo oneindig groot.
Dat ik die 't niet verdien,
het leven vond, want ik was dood
en blind, maar nu kan 'k zien.

Genade die mij heeft geleerd
te vrezen voor het kwaad.
Maar ook als ik mij tot Hem keer,
dat God mij niet verlaat.

Want Jezus droeg mijn zonden last
en tranen aan het kruis.
Hij houdt mij door genade vast
en brengt mij veilig thuis.

Als ik daar in zijn heerlijkheid
mag stralen als de zon,
dan prijs ik Hem in eeuwigheid
dat ik genade vond.
 

 

Dan stelt de dominee de volgende beslissende vraag:
Tineke
VERLANG JE OM GEDOOPT TE WORDEN IN DE NAAM VAN DE VADER?
DE ZOON EN DE HEILIGE GEEST?

Wat is daarop je antwoord:

JA.
 

 

Tineke, ik doop je in de naam van de Vader en de Zoon en de Heiligen Geest
AMEN

Zegenbede door handoplegging

Here God
door uw genade werd deze mens
gedoopt met water en met de heilige geest
bevrijd uit de macht van de zonde.
Wij bidden U:
Zend Uw Geest, de Trooster,
de Geest van wijsheid en verstand,
de Geest van inzicht en sterkte
de Geest van kennis, van eerbied en liefde voor uw naam
Amen.


Na de doop mocht ik als teken van mijn doop de doopkaars
aansteken aan de paaskaars.


Als aandenken kreeg ik een mooi kruisje.
Een kruisje met daarop de belijdenistekst, gemaakt door mijnheer Zandee


Dit is een cadeau voor Marijke van de Velde, met de tekst van Vier lange jaren.
Het Hugenotenkruis is geborduurd, met de tekst ernaast. Als dank voor alles.
 

terug