Dankdag voor gewas en arbeid 2009 Dankdag voor gewas en arbeid 2009

Dank U Heer, voor al wat leeft
Dank voor alles wat U geeft:
Voedsel vreugde en overvloed.
U bent overstelpend goed!
 

Dank U wel voor al wat groeide
Wind en wolken, licht en lucht,
Velden vol van goede vrucht,
Dank dat duizend bloemen bloeiden.
 

De vruchten van het veld laten de rijkdom van de oogst zien.
De bloemen naar boven gericht symboliseren de dank aan God, voor al het goede dat wij dit jaar mochten ontvangen.
 

terug