Achtergrondinformatie Liturgische schikkingen Achtergrondinformatie Liturgische schikkingen

Doelstelling:

Het thema van de lezingen uit de bijbel tijdens de eredienst door middel van bloemschikkingen visualiseren. Hierbij spelen symboliek en beeldkracht, namen en kleuren, lijnen en vormen en getallen een rol.

De schikking is op een voor ieder goed zichtbare plaats te zien. Om de schikking goed te kunnen begrijpen, wordt hierover door de predikant uitleg gegeven. Deze schikking geeft een extra dimensie aan de eredienst.

De schikkingen zijn te zien op: bid-en dankdag, in de adventstijd, de veertigdagentijd, Hemelvaart, Pinksteren, afsluiting kerkelijk jaar en bij oud- en nieuwjaar. Ook bij doopdiensten wordt extra aandacht gegeven aan- en rondom het doopvont. Bij huwelijken worden op aanvraag liturgische schikkingen verricht.

De werkgroep liturgische schikkingen,

Greet Dingemanse, Marloes van der Endt en Corrie Zweedijk-Paardekooper.

 

Contactadres:

Corrie Zweedijk-Paardekooper
Bellamystraat 101
4532 GN Terneuzen
Tel. 0115-695461
email: jancorzwee@zeelandnet.nl
 

terug