2018-12-12 Bouwnieuws 11 2018-12-12 Bouwnieuws 11


Bouwnieuws 11
Werkgroep Gebouwen

Voortgang bouwtraject kerkgebouw ‘De Ontmoeting’

In november hebben wij de inschrijvingen ontvangen van de aannemers die hebben meegerekend naar de verbouwing van ons kerkgebouw.
Het rekenproces is sterk vertraagd omdat het voor de aannemers erg lastig bleek prijzen binnen te krijgen van installateurs en staalleveranciers. De hele bouwwereld staat op dit moment onder zware druk. Er is veel werk, er zijn onvoldoende vakmensen en er is een tekort aan bouwmaterialen. De prijzen stijgen ook flink en alles wijst er op dat dit proces de komende jaren alleen maar door zal gaan.
De laagste inschrijver zat helaas nog ruim boven het vastgestelde beschikbare budget.
Dat betekent concreet dat het plan op de voorgestelde wijze niet kan worden gerealiseerd.
Na uitgebreide bestudering van de open begroting is door ons met de aannemer gezocht naar mogelijke bezuinigingen. Op basis van diverse voorstellen heeft de aannemer vervolgens een nieuwe begroting opgesteld. Ook dit heeft natuurlijk de nodige tijd gekost. Op basis van de nieuwe berekeningen wordt nu onderzocht of het realistisch is om concrete voorstellen ter bezuiniging verder uit te werken.
Parralel aan dit gebeuren loopt het proces van de Werkteams: Heralocatie, Kerk& Keuken en Buffet, Interieur, Veiligheid, Geluid en Multimedia, Jeugd, Kringloopwinkel en Ontruiming.
Een groot deel van het totaalbudget is bestemd voor de realisatie van de uitgewerkte voorstellen van deze teams.
Zoals wij al meldden in het vorige Bouwnieuws wordt het gehele proces door onze werkgroep in goede samenwerking met de Algemene Kerkenraad uitgevoerd. Dit gebeurt door regelmatige terugkoppeling en gezamenlijk overleg op belangrijke beslismomenten. Zodra wij alle informatie op een rijtje hebben gezet zullen wij gezamenlijk op een gemeenteavond de definitieve voorstellen aan u voorleggen.
Tot slot Wij realiseren ons dat een ieders geduld danig op de proef wordt gesteld omdat het hele bouwtraject nu langer duurt dan verwacht en u in deze fase zo weinig van ons hoort.
U kunt er zeker van zijn dat er nog steeds achter de schermen op diverse terreinen hard wordt gewerkt.
Wij kunnen echter geen enkel risico nemen door onze gemeente een bouwtraject in te loodsen met open einden.
Wij rekenen op uw blijvende steun en geduld. Schroom niet, met uw vragen en opmerkingen kunt u altijd bij ons terecht.

Namens de Werkgroep Gebouwen,

Peter Koole, voorzitter

Stuur uw reactie op dit ‘Bouwnieuws’ per e-mail naar: gebouwen.pgt@zeelandnet.nl
 
terug