2017-11-17 Bouwnieuws 3 2017-11-17 Bouwnieuws 3
De Koper
De Opstandingskerk is gekocht door “Bellamyhof b.v.” Investeerders hebben deze b.v. speciaal voor deze aankoop opgericht en willen anoniem blijven. Architect Nico Fierloos is  gevraagd om voor hen plannen op deze locatie te ontwikkelen op basis van de eerder door hem gemaakte ‘massastudie’.
Ook zal hij naar de pers als woordvoerder voor deze b.v. optreden.
 
Tijdelijke huisvesting
Voor de periode van nu tot de ingebruikname van onze nieuwe kerk “De Ontmoeting”  is voor alle vaste gebruikers van de Opstandingskerk vervangende ruimte gevonden.
Elim: Protestantse Vrouwengroep, De Lofstem, Bethel gemeente, Diaconie en de Wijkkerkenraad; Koffieochtend 2e vrijdag.
Goede Herderkerk:  Koffieochtend 4e vrijdag en de Aangepaste Gezinsdienst;
Prins Willem van Oranje: Creamiddag;
De Grote Kerk: Sjaloom en ‘Or Tamim;
De Zeemeeuw: Walk Inn.
Het werkteam, het Leerhuis van dhr. Schriek,  de Taakgroep eredienst, de ZWO en de Gebedsgroep van ds. Hovinga vergaderen thuis of bij Elim.
Ook is met de Stichting Behoud Grote Kerk overeengekomen dat wij daar onze kerkdiensten kunnen houden tijdens de periode van de verbouwing van de Goede Herderkerk.
 
Inventaris Opstandingskerk
Wij hebben al concrete resultaten geboekt voor overname van inventaris door andere kerkgenootschappen. Een aantal stoelen wordt overgebracht naar de Grote Kerk. Over de overname van het orgel wordt nog serieus onderhandeld.
En natuurlijk gaat zoveel mogelijk inventaris met de vaste gebruikers mee naar de tijdelijk locaties.
Er staat veel te gebeuren: kijk/koopavond voor gemeenteleden, open kijk/koopdag 9 december, internetverkoop, leegruimen; kijk ook op de website pgterneuzen.nl naar de inventarislijst.
Wij blijven u zeker op de hoogte houden van de voortgang.
 
Opslag
Naar aanleiding van onze oproep om opslagruimte heeft een gemeentelid alvast een deel van zijn landbouwschuur beschikbaar gesteld. Daar zijn we natuurlijk erg blij mee en de komende weken zal de eerste inventaris al worden overgebracht. We hopen op nog meer reacties.
  
Archief
Op korte termijn moet ook het archief in de OK worden ontruimd. Een deel gaat naar het Zeeuws Archief in Middelburg; het overige archief zal worden afgevoerd. Het betreft archief van de kerk zelf, maar ook van de inmiddels niet meer bestaande commissies e.d. Indien er gemeenteleden zijn die nog zaken wenst op te zoeken, gelieve dat z.s.m. te melden bij Frans Wolfert: tel. 0115-695667 of wolfra@zeelandnet.nl
 
Verspreiding Bouwnieuws
Nog lang niet iedereen krijgt het Bouwnieuws te lezen. Wij zijn blij met alle tips die we hiervoor krijgen en ook de praktische oplossingen. Voortaan krijgen alle luisteraars van Kerk tv/radio het Bouwnieuws bezorgd en we zorgen dat ook in de kerk voldoende exemplaren van Bouwnieuws aanwezig zijn.
 
Krijgt u geen Bouwnieuws spreek ons dan aan of uw contactpersoon of stuur een bericht naar het Kerkelijk Bureau.
 
 
 
Namens de Werkgroep Gebouwen;   Peter Koole, voorzitter


Stuur uw reactie op dit ‘Bouwnieuws’ per e-mail naar: gebouwen.pgt@zeelandnet.nl
 
terug