Verslag gemeenteavond 29 november Verslag gemeenteavond 29 november
Verslag van de Gemeenteavond, gehouden dinsdag 29 november 2016 in de Opstandingskerk.
De voorzitter van de AK S. de Mol heet ons welkom op deze gemeenteavond, waarop we elkaar informeren, kennen en horen. Zij deelt met ons een citaat  van ds. R. de Reuver, sinds 15 juni 2016 scriba van de Protestantse Kerk Nederland: “Samen is voor mij een kernwoord. Geloof is persoonlijk, maar nooit individueel. Het verbindt een mens met God en met elkaar”.
Dat wij ook deze avond in die geest met elkaar kunnen spreken over het samen kerk/gemeente zijn.
 
Ds. H. Smeets opent met het lezen uit Jesaja over advent, het verlangen.
We zingen “Hoe zal ik U ontvangen”.
 
Na inleiding van het programma nemen de heer P. Dobbelaar en mevrouw C. Bentveld ons, namens de Stichting Present,  mee in hun werk via een power point presentatie. Interessant en kan misschien vervolgd worden op een verenigingsavond. 
 
Onze jeugdwerker L. Slabbekoorn vertelt ons met verve over het doopproject. Wat betekent de doop en hoe gaan we met de God van de doop verder.
Ook heeft ze een idee hoe we een nieuwe naam voor de gemeente en het kerkgebouw kunnen zoeken. Hier komen we op terug.
 
Dan is het woord aan de voorzitter van de implementatiecommissie, J. de Vries. Hij presenteert  hoe ver we staan met de samenvoeging en alles wat hieraan vooraf is gegaan.
Er is toestemming van het Breed Moderamen van de Classis, zodat we verder kunnen gaan.
Op 1 januari 2017 hopen we in een feestelijke kerkdienst de samenvoeging van de wijken Noord en Zuid te vieren, mede afscheid en bevestiging van ambtsdragers.
De werkgroepen hebben al heel veel werk verzet.
Wat verandert en/of blijft:
·       Bij geboorte blijft de doopkaars en kaart, een cadeautje van de kindernevendienst, een roos;
het sterretje en het doopkleed komen niet meer terug.
·       Bij overlijden blijft de witte steen en het kruisje.
·       Het vervoer voor ouderen wordt nu voor heel de gemeente geregeld.
·       De jeugddienst wordt eredienst dus met medewerking van een predikant.
·       Multimedia in Opstandingskerk, nog niet bekend; suggestie vanuit de gemeente: neem het op en zend het 1 uur later uit.
·       Bloemengroet blijft.
·       De beroepingscommissie moet nog samengesteld worden en gaat dan aan de gang om een predikant voor 75% te zoeken.
·       Wat betreft de gebouwen: we hopen in mei 2017 een keus gemaakt te hebben.
·       De werkgroep beroepskrachten wordt hartelijk bedankt.
·       Voor het pastorale werk zullen, naast de vele huidige, ook nieuwe vrijwilligers nodig zijn en gevraagd worden.
 
Vragenrondje:
·       Er komen al namen binnen passend bij de vraag welke gemeente willen we zijn/ “nieuw” kerkgebouw; er volgt begin 2017 ook een uitgewerkt voorstel hoe tot naamgeving te komen, hier samen met belangstellende gemeenteleden over te spreken.
·       De kerkgebouwen blijven door de week allebei in tact, zoals b.v. bij uitvaarten, alleen ’s zondags wordt er in 1 gebouw dienst gehouden.
·       Aangepaste diensten worden ook komende tijd ’s middags in de Opstandingskerk gehouden.
·       Is het mogelijk door sponsoring de 2 kerkgebouwen te behouden? De vrijwilligers zijn niet blij met de verkoop van 1 gebouw. Helaas is sponsoring geen optie gebleken.
·       Het kost ongeveer € 20.000,- om de dienst in de Opstandingskerk live uit te zenden. Geven we niet een verkeerd signaal af als we dit zouden doen? Vraagt nader overleg.
·       Een predikant(e) voor 100 % beroepen is niet haalbaar, hier krijgen we geen toestemming voor van het RCBB.
·       Suggestie vanuit de gemeente: misschien samen met Hoek beroepen? Via het Breed Moderamen van de Classis is er verkennend contact met betrekking tot vraag over mogelijkheden voor samenwerking in beroepingswerk met regiogemeenten.
·       Komt er toch wel een goede ringleiding? Ook dit wordt geregeld.
 
S. de Mol bedankt  allen(weer volle zaal) voor aanwezigheid en actieve inbreng. Speciaal dank aan alle leden van commissies en werkgroepen, gemeenteleden achter de schermen, voor ieders aandeel in het werk ten behoeven van het “samen gemeente zijn”!
 
Ds. H. Becker sluit af met een gedicht over Hoop en dankgebed.
 
Notulist: N. Kousemaker-Simons
8 december 2016
 
terug