Eerste nieuwsbrief implementatiecommissie juli 2016 Eerste nieuwsbrief implementatiecommissie juli 2016
Eerste nieuwsbrief implementatiecommissie  juli 2016
 
Hoe gaat het nu verder met het samenvoegen van de wijkgemeenten noord en zuid?
 
Op 24 mei was er een druk bezochte gemeenteavond. Deze avond zijn de toekomstplannen besproken en werd duidelijk dat de gemeente zich herkent in de voorstellen die door de Algemene Kerkenraad werden gedaan. Natuurlijk waren er ook vragen en kanttekeningen. Dit alles is op de vergadering van de Algemene Kerkenraad van 7 juni besproken en zijn definitieve besluiten genomen. Deze zijn inmiddels gepubliceerd op de website. De vraag die bij veel gemeenteleden leeft is: “hoe gaat het nu verder?”. Daar wil de implementatiecommissie in deze eerste nieuwsbrief wat meer duidelijkheid over geven.
 
De drie belangrijkste besluiten die zijn genomen, zijn:
  1. Vanaf 1 januari 2017 starten we met “om en om kerken”. Iedere maand zullen de kerkdiensten gehouden worden in óf de Opstandingskerk óf de Goede Herderkerk, net als de zomerregeling, maar dan permanent. De werkgroep eredienst zal zich buigen over dit onderwerp.
  2. De professionele ondersteuning van het jeugdwerk wordt voor tenminste 2 jaar voortgezet en als ds.  Becker met emeritaat gaat zal hij vervangen worden door een parttime predikant. Als mevrouw Rijke, kerkelijk werker, in 2018 met pensioen gaat, zal de vacature niet meer  worden ingevuld.  De werkgroep beroepskrachten buigt zich over dit onderwerp.
  3. Eén van de kerkgebouwen zal in 2019 worden afgestoten en het andere gebouw zal volledig aangepast worden om geschikt te zijn voor de toekomst van onze gemeente. De werkgroep gebouwen houdt zich bezig met dit onderwerp.
 
Het is niet zo heel moeilijk om het bovenstaande even kort te beschrijven. U zult echter begrijpen dat er nog heel wat water door de Schelde zal stromen voordat dit allemaal voor elkaar is. Achter de schermen wordt er dan ook heel hard gewerkt. Inmiddels zijn de implementatiecommissie en de werkgroep eredienst, de werkgroep beroepskrachten en de werkgroep gebouwen van start gegaan. Zelfs tijdens de zomerperiode zal door gewerkt worden omdat sommige onderdelen nog voor 1 september uitgewerkt moeten zijn. Dit heeft te maken met de financiële goedkeuring van onze financiële toezichthouder, het RCBB (Regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken). Het RCBB moet akkoord zijn met de kosten die we willen maken als we contracten willen verlengen en als we een nieuwe predikant willen beroepen. Andere onderwerpen zijn iets minder urgent, zoals de keuze voor een gebouw. Ook daar moet echter wel werk verzet worden om zo zorgvuldig mogelijk een plan op te stellen waarmee we kunnen bepalen welk gebouw het best aan onze eisen voldoet.
 
En dan is er emotie. We weten allemaal dat het niet makkelijk is om het vertrouwde los te laten en op pad te gaan naar het onbekende. Dat veroorzaakt onzekerheid, maar toch ook gevoelens van verlangen. We weten wat we nu hebben. En we weten nog niet wat de toekomst zal brengen. Toch beseffen we dat de twee parallel lopende wegen in de toekomst zullen samensmelten tot één weg vooruit. De uitdaging is nu hoe we daar komen. Welke hobbels moeten we nog afgraven en welke verschillen moeten we nog overwinnen om vanaf 1 januari écht één gemeente te kunnen zijn?
 
Als u vragen heeft of als u wilt weten welke gemeenteleden actief zijn in de werkgroepen of de implementatiecommissie, kijk dan op de website  www.pgterneuzen.nl .  Daar staan alle relevante documenten van het samenvoegingsproces van de wijkgemeenten noord en zuid die tot nu toe zijn gepubliceerd. 
 
terug