2016-04-04 Verslag beraadavond met de jeugd 2016-04-04 Verslag beraadavond met de jeugd
Verslag beraadavond met de jeugd op maandag 4 april 2016
Walk-Inn  Opstandingskerk
 
Aanwezig: naar schatting 15 jongeren, drie leiders, de jongerenwerker en 4 leden werkgroep
 
Leontien leidt de bijeenkomst en opent met lezen uit de Bijbel over de wolk die het volk door de woestijn leidt.
Met de kinderen wordt gesproken over de vraag: Wie bepaalt hier wat er gebeuren moet? en waarom is de wolk hier?
Uit de reacties komt dat we ons door God mogen laten leiden en ook dat de schaduw ons beschermt tegen de hete zon in de woestijn.
 
Leontien neemt ons mee in de bus. We gaan op reis. Wat neemt ze mee in haar koffer?
Beeldend wordt duidelijk gemaakt wie er mee gaan en wat er nodig is voor de reis.
En dat de portemonnee ook mede bepalend is voor de mogelijkheden.                                                        
 
DOE 1. Wordcloud.
 
vraag: Wat heb jij nodig om je hier thuis te voelen?
 
 
 
gemotiveerde ouders en leiding             dingen over de Bijbel leren        verhalen
               
filmavond (ook voor randkerkelijken)                  aardige leiders                 vrienden
 
Walk-Inn: wall of fame/ handafdruk=aangekleed           levelkamp          nieuw speelgoed crèche
 
samen zijn          leuke dingen doen         fijn gevoel          level 21                                interactie
 
hahoot.it quizz                 meer diensten voor jeugd          God                       vaker level
 
opwekking zingen          luisterwijzer in apart lokaal, net als kindernevendienst
 
kindernevendienst saai voor groep 7/8                (niet meer bij de kleintjes)         jongere dominees         
 
één kerk, één gebouw, toegankelijk voor jong en oud               
 
nieuwe website PGT (flitsend?)                              jongere dominee die  grapjes maakt
 
elke week tienerkerk, elke twee weken tienerkerk                      aquarium
 
nieuwe kookgelegenheid voor lekker koken                    You Tube kanaal van de kerk
 
vaker levelkamp              samenzijn, leuke dingen doen, gezelligheid, leeftijdgenoten
 
 
 
DOE 2. 5 woorden aan de bar (drinkpauze)
Wat kan er bij? Wat kan er af? Wat wil je houden?
Gekleurde briefjes plakken bij het juiste onderdeel.
 
LEREN
 
- level 12
- level 14
- level 17
- level 25
 
VIEREN
 
- zingen Sjaloom
                Paasvesper
- zondag kindernevendienst
                kinderkerstfeest
                jeugddienst
                jongerenband
                tienerkerk
                jongerenband
                tienerkerk
                luisterwijzer
                pinksterviering basisschool
                paasviering basisschool
 
ONTMOETEN
 
- levelkamp
- level 12
- level 14
- level 17
- level25
- crèche
 
 
DOORGEVEN
 
- creamiddag
- sport- en spelweek
- buitenspeeldag
- kerkbezoek
- kinderkerstfeest
 
 
 
 
HELPEN
 
- reis naar Oekraïne
- spaarpotjes Kerk in Actie 
 
HOUDEN
 
- kinderkerstfeest
- sport- speelweek
- creamiddag
- reis Oekraïne
- crèche
- leren
- Sjaloom
- tienerkerk
en al het andere
 
- Walk- Inn
 
- een dominee
 
- meer tienerkerk
- level
 
- levelkamp
- level 12
 
- allemaal
 
- allemaal
 
- levelkamp
- jeugdwerker
 
- creamiddag
- sport- en speelweek
- kinderkerstfeest
 
- levelkamp
- crèche
- level
 
- levelkamp
 
- level
 
- dominee
 
- levels
- levelkamp
 
 
ERAF
 
- saaie preken
 
- level 12
 
 
ERBIJ
 
- meer activiteiten voor kinderen
 
- een jongere dominee
- een kapstok
- jongeren
 
- level 20
 
- level 20
 
- level 20
 
- level 20
 
- jonge dominees
- gezamenlijke kerkgebouw
 
- jonge dominees
- grotere kerk
- 1 kerk
 
- jongere dominees
 
- een YouTube kanaal van de kerk  (gratis, kan veel geld mee worden verdiend!)
- een nieuwe en interessante website
- vaker levelkamp
- nacht met de Walk-Inn
 
 
 
 
 
DOE 3. Ik ga op reis en neem mee: een pot euro’s ; dikke portemonnee
 
Leontien laat in een plaatje zien hoe de leeftijdsopbouw van onze gemeente is.
Daarna legt ze uit welke mensen bij de kerk in dienst zijn.
  1.  administratie Anja Dijkhuis
  2. ds. Hans Becker, die volgend jaar met pensioen mag
  3. ds. Huub Smeets
  4. ouderenwerker Truus Rijke, die over twee jaar met pensioen gaat
  5. jeugdwerker Leontien; contract tot 1 november 2016
 
Leontien legt uit dat de kerk niet genoeg geld in de portemonnee heeft om alle mensen die weg gaan te vervangen. Dus heeft ze 4 ideeën opgeschreven als voorbeeld en wat dat dan zou kunnen kosten.
Wij mogen niet meer van ons spaargeld opsnoepen.
 
Oplossing 1.      2 dominees (en dan meteen van ons spaargeld snoepen)
 
 krijgt van de jongeren 14 stickers als minst aantrekkelijke oplossing.
 
 
Oplossing 2.      1 dominee, 1 jeugdwerker, 1 ouderenwerker (en drie jaar niet van ons spaargeld snoepen)
 
krijgt van de jongeren 8 stickers als meest aantrekkelijke oplossing.
 
 
 
Oplossing 3.      1 dominee, halve dominee en jeugdwerker (en vijf jaar niet van ons spaargeld snoepen)
 
krijgt van de jongeren 7 stickers als meest aantrekkelijke oplossing.
 
 
Oplossing 4.      1 dominee, 1 kerkelijk werker (HBO, die voor oud en jong werkt en ook kerkdiensten doet)
 
Krijgt van de jongeren geen stickers.
 
 
 
 
 
Notulist: Cor Verlinde 
(sluiting gemist vanwege aansluitende beraadavond Katspolder en Oudelandse Hoeve)
 
terug