Nieuwe stoelen in de Goede Herderkerk

Nieuwe stoelen in de Goede Herderkerk
Het vervangen van de kerkbanken in de Goede Herderkerk door stoelen stond binnen onze kerk al langere tijd op de agenda. Ook de eerste Werkgroep Gebouwen heeft zich hier over gebogen. Het Team Interieur van deze werkgroep heeft hierbij een belangrijke rol gespeeld en de eerste voorstellen zijn door dit team geformuleerd.

Na het stopzetten van de Werkgroep Gebouwen in mei 2019 is dit onderwerp een beetje op de achtergrond geraakt. Door de Corona-crisis kreeg dit onderwerp plotseling een heel andere lading.
Het inrichten van de kerkzaal voor een bezetting van 30 c.q. 100 kerkgangers vraagt een heel andere opstelling van de zitplaatsen. Om aan alle eisen te voldoen, werd eind juni 2020 besloten alle kerkbanken te verwijderen en gedeeltelijk te vervangen door stoelen.

In eerste instantie werd er gewerkt met de stoelen die in de kerk aanwezig zijn. Deels waren deze afkomstig uit de voormalige Opstandingskerk en deels uit de benedenzalen. Maar kijkend naar de toekomst, hoe onzeker deze er momenteel ook uitziet, moest toch worden nagedacht over het aanschaffen van stoelen en een herinrichting van de kerkzaal.In opdracht van de kerkenraad heeft een klein werkteam de selectie en aanschaf van de stoelen begeleid. Na het nodige voorwerk zijn er, in samenwerking met de gekozen leverancier, eind vorig jaar een aantal teststoelen in de kerkzaal geplaatst. Gedurende een aantal maanden hebben we kerkgangers gevraagd om de diverse stoelen uit te proberen en hun voorkeur aan te geven.

Unaniem werd de stoel Lynx3 als voorkeur gekozen. Uiteindelijk zijn we de verdere plannen op basis van deze stoel gaan ontwikkelen. De Lynx3 is een stoel van de Nederlandse fabrikant Casala uit Culemborg. Alle technische details zijn met zowel leverancier als fabrikant doorgesproken.We hebben gekozen voor volledig gestoffeerde stoelen. Belangrijk argument daarbij was de positieve invloed op de akoestiek. De stoelen zijn aangeschaft met en zonder armleuning en worden om en om geplaatst. De opstelling van de stoelen moet voldoen aan de eisen van de veiligheidsregio. Dat betekent in de praktijk dat ze koppelbaar moeten zijn. De speciale design-afdeling van onze leverancier/projectinrichter heeft voor ons een kleuradvies opgesteld. In principe is er gekozen om aan te sluiten bij de kleuren die al aanwezig zijn in de zaal. Het lichte grijs van de vloer en het enigszins okergeel van de muren. Als derde is er een zacht groene tint toegevoegd. Hierdoor ontstaat een fris geheel. De kleuren kunnen willekeurig worden geplaatst, zodat de kerkzaal zo nu en dan een andere ”look” heeft.

Voorlopig zijn er ongeveer 260 stoelen in de kerkzaal geplaatst. Momenteel is het onzeker hoe de kerkgang zich na Corona zal ontwikkeling. Maar door de gekozen opstelling is het mogelijk om uit te breiden naar ruim 300 zitplaatsen. Juist door het toepassen van stoelen ontstaat er een grotere flexibiliteit in de zaalinrichting. Bij drukke diensten kunnen er eenvoudig stoelen bijgeplaatst worden.

Om deze flexibiliteit te garanderen moeten we wel over extra stoelen kunnen beschikken. Daarom is besloten om ook voor de benedenzalen dezelfde stoelen in de zelfde kleurstelling aan te schaffen. Deze kunnen naadloos met de kerkzaalstoelen worden gekoppeld. Hierdoor blijven we voldoen aan de eisen van de veiligheidsregio.Vrijdag 12 mei j.l. zijn de stoelen geleverd en door een enthousiaste ploeg vrijwilligers geplaatst. De gekozen opstelling is slechts een vertrekpunt. De ervaring die we de komende maanden op doen zal ons meer inzicht geven in plaatsing en mogelijkheden. Doordat de kerkzaal nu eenvoudig is leeg te maken ontstaan er ook meer gebruiksmogelijkheden voor andere activiteiten.

We wensen u veel “zitplezier” en zijn benieuwd naar uw ervaring met de stoelen. Laat het ons weten!

Het stoelenteam: Judi van Dixhoorn, Marjan Geertse en Chris Ollebek
 
terug